Abonnement op het programmaboekje

Als abonnee krijgt u (ruim) vóór de eerste van elke maand het maandprogramma thuis. Per e-mail voor € 15,00 per kalenderjaar. Of als boekje in de brievenbus voor € 24,00 per kalenderjaar. Indien u zich met partner aanmeldt dan hoeft u maar voor één persoon abonnementsgeld te betalen. Als u zich in de loop van het jaar aanmeldt dan betaalt u naar rato van de maanden dat u nog abonnee bent in dat jaar.

Abonnees hebben eerste keus bij het kiezen van uitstapjes! Ongeveer 10 dagen na het uitkomen van het programmaboekje kunnen ook niet-abonnees zich opgeven voor uitstapjes.

Zo krijgt u het programma thuis:
Vul één van de twee onderstaande abonneeformulieren in. De penningmeester schrijft het verschuldigde bedrag via een automatische incasso af. U kunt alleen abonnee worden als u een machtiging tot automatische incasso verleent aan ons.

Formulier om mijzelf op te geven als abonnee

Formulier om mij samen met mijn partner op te geven als abonnee