Senioren zijn qua gezondheid een kwetsbare groep in de samenleving. Daarnaast kan door verlies van werk, vrienden en netwerken sociaal isolement ontstaan. Bovendien kan eenzaamheid ontstaan door verlies van partner en familieleden, maar ook door andere oorzaken, zoals langdurige mantelzorg voor een ander.

Sociaal isolement en eenzaamheid zijn niet hetzelfde. PlusBus Houten hanteert beide begrippen als volgt:
Sociaal isolement geeft aan in welke mate iemand deel neemt aan het maatschappelijk leven en welke soort contacten hij of zij heeft. Eenzaamheid geeft een persoonlijk ervaren gevoel aan. Meestal versterken sociaal isolement en eenzaamheid elkaar. Gezondheid van senioren wordt sterk beïnvloed door eenzaamheid en sociaal isolement, zo laat onderzoek zien. Eenzame, c.q. sociaal geïsoleerde senioren doen vaker een beroep op zorg. De zorgvraag neemt daardoor toe. Stichting PlusBus Houten wil eenzaamheid en sociaal isolement onder senioren zowel bestrijden als preventief aanpakken door groepsritten te organiseren. Omdat eenzaamheid en sociaal isolement ook vaak veroorzaakt worden door beperkte financiën, wil de PlusBus Houten de financieel minst bedeelde groep senioren nadrukkelijk aan bod laten komen door ook ritten onder de kostprijs aan te bieden.