Neem contact op

De kantoortelefoon is bereikbaar op maandag- en donderdagochtend van 10:00 – 12:00 uur op 06 105 77 815.
Voor alle informatie over ritten, aanmelden en abonnee worden mailt u naar kantoorteam(apenstaartje)plusbushouten.nl.

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur(apenstaartje)plusbushouten.nl.

Overige gegevens

PlusBus Houten
www.plusbushouten.nl
bestuur(apenstaartje)plusbushouten.nl
postadres: Hoorncamp 4, 3992 RS Houten
RSIN 856926462
KvK 67 31 31 40
NL05 RABO 0317 47 2526 t.n.v. Stichting PlusBus Houten

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: – vacature –
Secretaris: Geert van Raak
Penningmeester: Anton van Woerkom

Bestuurders van Stichting Plusbus Houten ontvangen geen vergoeding.