Vacatures bij PR-team en vrijwilligerscoördinatie PlusBus Houten

Veel senioren in Houten genieten van de uitstapjes die PlusBus Houten verzorgt. Daarvoor zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. De 9-persoonsbus rijdt 4 à 5 keer per week naar allerlei bestemmingen. Naast chauffeurs en begeleiders zijn hiervoor ook diverse vrijwilligers “achter de schermen” in de weer. PlusBus Houten zoekt kandidaten voor het PR-team en de vrijwilligerscoördinatie. Hieronder staat in het kort iets over deze functies. Belangstellenden zijn welkom! Voor meer informatie of aanmelding ontvangen we graag een e-mailbericht aan: vrijwilligerswerving@plusbushouten.nl

PR-team

Het PR-team zorgt voor bekendheid en promotie van PlusBus Houten. Daarbij horen onder andere werkzaamheden rond:

 • Nieuwsberichten voor diverse nieuwskanalen zoals ’t Groentje en sociale media
 • Het organiseren van deelname PlusBus Houten aan evenementen zoals de jaarlijkse Activiteitenmarkt
 • Inhoud van de website
 • Samenstellen en actualiseren van foldermateriaal
 • Het maandelijkse PlusBus Bulletin voor de vrijwilligers

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinatie gaat over in- en uitstroom van vrijwilligers, en diverse aandachtspunten rond het vrijwilligerswerk. Werkzaamheden van een vrijwilligerscoördinator zijn bijvoorbeeld:

 • In overleg met teams en bestuur bepalen van gewenste aantallen vrijwilligers en opstellen van functieprofielen
 • Intern en extern bekend maken van vacatures
 • Organiseren en voeren van sollicitatiegesprekken, inclusief vervolgactiviteiten
 • Aanspreekpunt voor vrijwilligers bij wijzigingen in hun situatie of bij vertrek
 • Bijhouden van gegevens over vrijwilligers
 • Samen met anderen organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten
Categorieën: Nieuws