Publicatiedatum 26 oktober 2023

Wie wordt de nieuwe secretaris bij PlusBus Houten?

Binnen het bestuur van PlusBus Houten komt de functie Secretaris beschikbaar. De reden daarvan is dat de benoemingstermijn van de huidige secretaris op 1 november 2023 afloopt. Het bestuur vraagt geïnteresseerden in deze functie om contact op te nemen. Graag per e-mail aan:  vrijwilligerswerving@plusbushouten.nl

Werkzaamheden

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het bestuur. Dit team bestuurt op afstand en is eindverantwoordelijk voor:

 • Organisatorische ontwikkeling en gezonde bedrijfsvoering;
 • Opstelling van begrotingen, jaarplannen en jaarverslagen;
 • Het aantrekken van vrijwilligers;
 • Veiligheid van vrijwilligers en van ritdeelnemers;
 • Het ondersteunen van een open en prettige samenwerking binnen de hele organisatie;
 • Positionering van PlusBus Houten naar doelgroepen en omliggende organisaties en instanties;
 • Fondsen- en sponsorenwerving en beheer van de middelen van de Stichting.

Daarnaast geldt speciaal voor de secretaris:

 • Verzorgt correspondentie, maakt verslagen, archiveert;
 • Stelt de inhoudelijke jaarverslagen samen;
 • Coördineert berichtgeving van het bestuur aan de chauffeurs, begeleiders en teams.

Eén of meerdere vrijwilligers ondersteunen het bestuur bij specifieke deeltaken.

Wij vragen

 • Bij voorkeur ervaring met het werken in een bestuurlijke secretarisfunctie;
 • Strategisch denker die waarden en doelen van de PlusBus uitdraagt;
 • Goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, binnen en buiten de organisatie;
 • Woonachtig in Houten of in één van de omliggende gemeenten.

Wij bieden

Een enthousiaste en leuke werkomgeving met maatschappelijke betekenis. En vooral dankbare senioren voor wie deelname aan de uitstapjes met de PlusBus bijdraagt aan hun welzijn.

Tijdsbesteding

In onderling overleg binnen het bestuur te bepalen, in samenhang met de praktische invulling van taken. De functie is onbetaald.

 

Categorieën: Nieuws