Kandidaten gezocht voor de functie Penningmeester Stichting PlusBus Houten

28 juli 2022

De functie van Penningmeester bij PlusBus Houten komt binnenkort vacant door verhuizing van de huidige penningmeester. Daarom is de PlusBus nu op zoek naar geïnteresseerden die dit werk willen overnemen. Hieronder is de functie beschreven. Voor aanmelding en/of meer informatie ontvangen we graag uw bericht via het e-mailadres prteam@plusbushouten.nl

Vacature Penningmeester PlusBus Houten

Wie zijn wij?

PlusBus Houten biedt leuke uitjes voor senioren die in de gemeente Houten wonen. Het aanbod wordt georganiseerd door vrijwilligers. De uitstapjes gaan naar de natuur, mooie steden, musea. Met onderweg koffie, thee en lunch. Ook zijn er ritten naar restaurants voor een avondmaaltijd. Voor de uitjes wordt een 9-persoons bus gebruikt. Op elke rit gaan een chauffeur en begeleider mee. Daarnaast kent de organisatie een Bestuur, een Programmateam, een Roosterteam, een Bezorgteam, een Busbeheerteam een Kantoorteam, een ICT-team, een PR-team en een vrijwilligerscoördinator. PlusBus Houten zoekt een nieuwe penningmeester. Deze functie komt binnenkort vacant door verhuizing van de huidige penningmeester.

Werkzaamheden

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur dat, naast de penningmeester, bestaat uit een voorzitter en een secretaris. Het bestuur is betrokken, geeft teams een grote mate van zelfstandigheid en is verantwoordelijk voor:

-Organisatorische ontwikkeling en gezonde bedrijfsvoering;

-Opstelling van begrotingen, jaarplannen en jaarverslagen;

-Veiligheid van vrijwilligers en ritdeelnemers;

-De interne samenwerking en communicatie;

-Positionering van PlusBus Houten naar doelgroepen en organisaties;

-Het aantrekken, binden en instrueren van vrijwilligers;

-Fondsenwerving en een goed beheer van de middelen van de Stichting.

Daarnaast geldt speciaal voor de penningmeester:

-Stelt de begrotingen en financiële jaarverslagen op;

-Bewaakt de financiële uitvoering van de begroting en rapporteert hierover binnen het bestuur;

-Beheert en administreert bankrekening/kas en deelt overzichten hiervan binnen het bestuur;

-Administreert en factureert de abonnementen van deelnemers aan de PlusBusritten;

-Vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten.

Enkele vrijwilligers ondersteunen het bestuur bij specifieke deeltaken.

Wij vragen

-Kennis van en ervaring met administratieve processen en systemen;

-Strategisch denker, die de waarden en doelen van PlusBus Houten uitdraagt, specifiek in samenhang met financiële randvoorwaarden;

-Bij voorkeur ervaring met bestuurswerk.

Wij bieden

Een enthousiaste en leuke werkomgeving. En dankbare senioren voor wie deelname aan de PlusBus bijdraagt aan hun welzijn.

Tijdsbesteding

Gemiddeld ongeveer 10 à 12 dagdelen per maand (onbetaald).

Categorieën: Archief