Goed nieuws voor alle senioren in Houten: begin april starten de uitjes van PlusBus Houten weer. PlusBus Houten biedt deelnemers die al eerder meegingen met plezier uitstapjes aan. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. PlusBus Houten is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Uitstapjes met de PlusBus

Het coronavirus maakte het lang onmogelijk om op pad te gaan. Met ingang van 1 april wordt de bus weer gebruikt voor uitjes van een halve of hele dag. Het zijn uitstapjes door de natuur, naar mooie steden, of er wordt een museum bezocht. Met onderweg thee, koffie, een lunch. Ook zijn er ritten naar leuke restaurants voor een gezellige en lekkere avondmaaltijd. Per rit is er plek voor zeven senioren, plus de chauffeur en een begeleider die dit werk als vrijwilliger doen.

U bent weer van harte welkom bij de PlusBus-uitstapjes. De abonnees op het programmaboekje van de PlusBus ontvangen dit in de tweede helft van de maand die voorafgaat aan de maand van het programma. Deze programma’s worden wat later ook op de website gepubliceerd.

Heeft u interesse, maar bent u nog geen abonnee? Bel dan op maandag- of donderdagochtend tussen 10 en 12 uur naar 06 105 77 815, of stuur een mail naar kantoorteam@plusbushouten.nl

Corona-adviezen bij uitstapjes

Het Kabinet heeft alle verplichte coronamaatregelen waarmee de PlusBus te maken had afgeschaft. De volgende basisadviezen blijven wel gelden:

De PlusBus volgt deze omslag van het Kabinet inclusief de basisadviezen.

Het bestuur heeft naar aanleiding van de versoepelingen advies gevraagd aan de GGD, en specifiek over de mondkapjes. Op basis daarvan adviseert het bestuur van de PlusBus om in de bus een mondkapje te dragen, zonder dit te verplichten. Het is belangrijk dat deelnemers en vrijwilligers het van elkaar respecteren dat er wel of geen mondkapje wordt gedragen en zich dit vóór aanmelding voor een rit realiseren.

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Vacatures Kantoorteam

Een kleine vier jaar geleden reageerde Conny Veerman op een artikel in ’t Groentje, waarin mensen werden gezocht voor het Kantoorteam van de PlusBus. Conny wil graag iets terug doen voor de maatschappij en dit vrijwilligerswerk sprak haar om verschillende redenen aan, zoals affiniteit met de doelgroep senioren, een vaste dag in de week voor de werkzaamheden en contact met de abonnees.

Toen zij werd ingewerkt werd duidelijk dat zij weliswaar deel uitmaakt van een team, maar dat er geen fysieke plek is waar gezamenlijk de telefoon wordt beantwoord en de administratie wordt gedaan; de PlusBus-telefoon rouleert en de vrijwilligers werken vanuit hun eigen huis. Contact met de overige teamleden is er bij de overdracht en bij de teamvergaderingen. Het telefonisch contact met de abonnees vindt Conny echter nog altijd het leukste aan het werk. “De mensen zijn heel divers, net als hun wensen”, zegt Conny hierover, “en dat maakt dat het nooit saai is”.

Ook nu weer is er uitbreiding nodig van het Kantoorteam. Naast basiskennis op het gebied van diverse programma’s die worden gebruikt zijn ook bepaalde eigenschappen belangrijk om dit werk te kunnen doen: geduld, contactueel vaardig zijn, gevoel hebben hoe om te gaan met soms bijzondere vragen of opmerkingen die er komen. Binnen het team is er regelmatig overleg, afstemming én samen kijken hoe het proces verbeterd kan worden. Zo is met hulp van een vaardige ICT-er binnen het bestuur het automatiseringssysteem recent aangepast en vereenvoudigd zodat het minder tijd kost en prettiger is om mee te werken.  Ook waarneming voor elkaar tijdens afwezigheid wordt onderling goed geregeld. De samenwerking met andere teams binnen de PlusBus verloopt geruisloos, ieder team doet het eigen onderdeel en als alles samenkomt klopt het. Er is een groot gevoel onder de vrijwilligers van de diverse teams van ‘samen maken wij iets moois voor de abonnees’. En daar zijn de abonnees blij mee, zo hoort het Kantoorteam vaak terug. De uitjes worden niet alleen gewaardeerd vanwege de bestemming, maar vanwege het feit dat men ‘samen op pad’ is.

Vacatures in en rond bestuur

Toen Anton van Woerkom ruim drie jaar geleden net met pensioen was kwam hij in contact met de  PlusBus. Er werden diverse vrijwilligers gezocht: chauffeurs, begeleiders, iemand die betrokken wilde zijn bij het programmaboekje en iemand die zou kunnen helpen bij de financiën. Allemaal taken waarbij Anton vanuit zijn deskundigheid iets zou kunnen betekenen  en enthousiast als hij is pakte hij ze ook allemaal op. “Maar het rijden vind ik nog altijd het leukste”, vertelt Anton, “het contact met de mensen, het met elkaar uitstapjes maken”. Al snel werd hij penningmeester, een bestuurstaak die hij nog altijd vervult. Het bestuur bestaat uit drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Momenteel is er een vacature voor de functie van Voorzitter. De voorzitter is vooral het gezicht van de PlusBus naar buiten toe, iemand die contacten onderhoudt met bijvoorbeeld de gemeente, sponsors, collega-organisaties én die zich met het beleid bezig houdt. De nieuwe voorzitter wacht een enthousiast team van mede-bestuursleden en alle andere vrijwilligers die de PlusBus een warm hart toedragen.

Op de vraag of er daarnaast nog bestuursleden zijn zegt Anton: ”Nee, die zijn er niet. Soms lijkt een bestuursfunctie zwaar vanwege het werk dat er aan vast zit. En daarom is de stap naar zo’n functie vaak groot. Daarom wil het bestuur gaan werken met bestuursondersteuners, die taken van een bestuurslid kunnen overnemen. Bijvoorbeeld iemand die alles wat met Veiligheid te maken heeft (EHBO voor begeleiders en chauffeurs, alles rondom Corona, Calamiteitenplan, rijvaardigheidstesten chauffeurs etc) regelt, of iemand die de ICT of de boekhouding kan doen zodat de penningmeester ontlast wordt. Zo kan iemand toch een mooi aandeel leveren zonder plaats te hoeven nemen in het bestuur”. Voor ICT en boekhouding wordt nog naar bestuursondersteuners gezocht.

Geïnteresseerden in de vacatures bij Kantoorteam en bij het bestuur zijn van harte welkom. Als je een mail stuurt aan prteam@plusbushouten.nl neemt de PlusBus contact met je op.

Categorieën: Archief