3 september 2020

NOG GEEN PLUSBUSRITTEN DOOR CORONAVIRUS

Uitjes met de PlusBus zijn door corona sinds maart onmogelijk. U vraagt zich misschien af: wanneer kan ik weer met de bus mee? PlusBus Houten heeft dit serieus bekeken.

De conclusie van het onderzoek is: we kunnen de ritten van de PlusBus helaas nog niet hervatten. Hieronder leest u er meer over.

In de zomer heeft het Kabinet de corona-maatregelen een beetje versoepeld. Maar nog steeds gelden beperkingen. Zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in personenbusjes. Naast de praktische kanten en mogelijke ongemakken van zulke voorwaarden, moet ieder zich ook veilig voelen.

Om een goede afweging te maken heeft het bestuur advies gevraagd aan een speciaal gemeentelijk corona-crisisteam. Ook is aan alle chauffeurs en begeleiders gevraagd of zij onder de huidige corona-omstandigheden weer zouden willen rijden. Bijna alle vrijwilligers hebben op die vraag gereageerd. Driekwart van hen vindt het om diverse redenen nog niet verantwoord. Met als belangrijke reden: de kwetsbaarheid van de deelnemers, henzelf of hun omgeving.

Alles afwegende heeft het bestuur besloten om op dit moment niet te herstarten.  Dat is heel jammer, vooral voor de abonnees/deelnemers. Maar veiligheid staat voorop.

Hopelijk gaat het niet al te lang duren voordat we wel weer op pad kunnen. We houden u op de hoogte.

Actuele kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, die voor iedereen belangrijk zijn, vindt u op de website  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

PlusBus Houten wenst iedereen veel sterkte en gezondheid!

Categorieën: Archief