De doelgroep van de stichting wordt gevormd door senioren vanaf 55 jaar. Onze aandacht gaat speciaal uit naar senioren met onderstaande kenmerken:

  • beperkte mobiliteit;
  • daardoor niet volledig in de maatschappij kunnen participeren;
  • kwetsbare positie vanwege genoemde beperkte mobiliteit, geringe financiën of andere oorzaak;
  • niet in staat zich zelfstandig te begeven naar culturele, sociale of educatieve activiteiten buitenshuis;
  • in eenzaam en/of maatschappelijk isolement geraakt;
  • bij wie de aanpak via de PlusBus hen kan behoeden voor dreigende of verdergaande eenzaamheid en isolement.