24 maart 2020

GEEN PLUSBUSRITTEN VANWEGE CORONAVIRUS

Op maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze komen bovenop wat al is afgekondigd op 12, 15 en 16 maart 2020.

Eén van de belangrijkste aanscherpingen is dat het kabinet tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten  verbiedt, ook met minder dan 100 mensen.

Daarom heeft het bestuur van PlusBus Houten besloten dat er geen ritten van de PlusBus meer zijn, totdat hervatting op basis van een kabinetsbesluit weer verantwoord is.

Alle deelnemers die al hadden gereserveerd voor de maand april zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

Alle kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, die voor iedereen belangrijk zijn, vindt u op de website  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

PlusBus Houten houdt u op de hoogte van de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de PlusBus.  Als de maatregelen worden afgezwakt of niet meer gelden informeren wij u over wat dat betekent voor de PlusBusritten.

PlusBus Houten wenst iedereen veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke periode.

 

Categorieën: Nieuws