8 mei 2020

GEEN PLUSBUSRITTEN DOOR CORONAVIRUS

Op 6 mei 2020 heeft het kabinet aanpassingen bekend gemaakt van de eerder genomen maatregelen rond het coronavirus.

De inhoud van de wijzigingen maakt voor PlusBus Houten nog geen andere aanpak mogelijk, dan waartoe het bestuur eerder besloot. Dit betekent dat er tot nader bericht geen ritten van de PlusBus zijn.

Alle actuele kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, die voor iedereen belangrijk zijn, vindt u op de website  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

PlusBus Houten houdt u op de hoogte van de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de PlusBus.  Als maatregelen worden afgezwakt of niet meer gelden informeren wij u over wat dat betekent voor de PlusBusritten.

PlusBus Houten wenst iedereen veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke periode.

En als u behoefte heeft aan (praktische) hulp wijzen we u graag op het initiatief “Houten voor Houten” van een aantal samenwerkende organisaties. Ze zijn bereikbaar via  www.houtenvoorhouten.nl en telefoonnummer (030) 7001515. Dit nummer is van maandag t/m zondag van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar. Ook mensen die hulp willen bieden, kunnen zich daar melden.

Categorieën: Nieuws